Visie


Xplore is dé eigentijdse middenschool waar je kennis en vaardigheden verwerft die jou helemaal futureproof maken.

Respectvol gedrag staat centraal bij Xplore. De extra aandacht die wij besteden aan normen en waarden leert Xplorers op een verrijkende en waardevolle manier bij te dragen tot de samenleving. Bovendien zorgt het open karakter van de campus ervoor dat leerlingen, de buurt en de natuur dichter bij elkaar staan.

Ons onderwijs wijkt af van het traditioneel lessenrooster. We slopen deels de muren tussen de verschillende ‘vakken’ en benadrukken de samenhang tussen de vakgebieden. Xplorers worden gestimuleerd tot levenslang leren door inspraak te krijgen in hun eigen leertraject en aan vakoverschrijdende projecten te werken.

Door de kleinschaligheid van Xplore biedt het team maximale coaching om elke jongere tot volle ontplooiing te laten komen binnen het kader van de leerplannen. Het enthousiast, flexibel en gedreven team geeft leerlingen door middel van feedback, feedup en feedforward een extra duwtje. We leggen de lat hoog en dagen je uit je grenzen te verleggen.

MIDDENSCHOOL XPLORE

dé innovatieve middenschool

Emiel Blangenoisstraat 6
2900 Schoten

(03)641 94 81

info@go-xplore.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

INSCHRIJVEN

Wil je je kind inschrijven in onze fijne middenschool? Via de onderstaande knop kom je precies te weten hoe dat in het werk gaat.

Schrijf nu in