Laptop in de klas


Elke leerling dient de lessen te volgen met een eigen laptop. De school kiest een specifiek type toestel dat dient aangekocht te worden. Met dit concept van bring your own device (BYOD) werkt elke leerling op school en thuis steeds op een eigen laptop.

Waarom iedereen dezelfde laptop?

 • Door de gemeenschappelijke aankoop worden betere prijzen bedongen dan bij een individuele aankoop.
 • De laptops worden aangekocht inclusief een sercvicepakket met een uitgebreid garantiesysteem zodat ouders niet moeten helpen bij defecten met de laptop. In geval van onderhoud of een herstelling kan de leerling tijdelijk gebruik maken van een leentoestel.
 • Door deze uniformiteit gaat er geen leertijd verloren met problemen rond configuraties en kan iedereen elkaar helpen.
 • De toestellen zijn professionele versies die zwaarder gebouwd zijn dan de consumententoestellen. Er wordt steeds een stevige hoes bijgeleverd zodat de laptops veilig vervoerd kunnen worden tussen thuis en de campus.
 • Er is geen afgunst onder de leerlingen want iedereen heeft eenzelfde type toestel.

21e eeuwse vaardigheden

In de maatschappij van vandaag is het gebruik van ICT-middelen niet meer weg te denken. Dat geldt uiteraard ook voor het onderwijs. Xplore wil leerlingen voorbereiden op de toekomstige samenleving door hen 21e eeuwse vaardigheden eigen te maken. Het is duidelijk dat ICT hier een belangrijke rol vervult. ICT-gebruik is hier niet het doel maar wel het middel om vele van deze vaardigheden aan te leren en te blijven oefenen.

Engagement van de school

 • Via een gefundeerd beleid zoekt Xplore steevast naar de meerwaarde van ICT in de lessen, implementeert ze de digitale vaardigheden in de nieuwe leerplannen van de eerste graad en zorgt ze voor externe en interne nascholingen voor het lerarenteam.
 • Xplore heeft een samenwerkingsverband met Signpost. Leerlingen en ouders kunnen ten allen tijde rekenen op ondersteuning vanuit de school en vanuit Signpost . Bij problemen kan de helpdesk gecontacteerd worden via een Smartschool-bericht, via e-mail of telefonisch.
 • Voor Xplore is het een uitdaging om de aankoop van zo’n toestel voor alle ouders haalbaar te maken. We voorzien de mogelijkheid om de terugbetaling van de laptop te spreiden over een periode van twee schooljaren. Deze afbetalingsperiode heeft geen verband met het aantal jaren dat de leerling op onze school zit of het leerjaar waarin de leerling zit. Naast de mogelijkheid om de betaling te spreiden, geeft de school een korting bij aankoop via de verkregen Digispronggelden van de overheid zodat elke leerling voor relatief weinig geld een zeer degelijk professioneel toestel kan aankopen. Deze korting wordt gespreid over meerdere schooljaren en zal verrekend worden via de schoolfactuur.

Volgende zaken zitten vervat in de totale aankoopprijs. Bij de start van het schooljaar beschikt de leerling over een nieuwe laptop die dient voor school- en thuisgebruik.

 • Elke leerling heeft totaalcontrole over zijn of haar laptop.
 • Elke leerling heeft drie jaar recht op uitgebreide garantie, ook tijdens de vakanties.
 • Elke leerling heeft drie jaar recht op een verzekering die schade buiten garantie dekt, ook tijdens de vakanties.
 • Elke leerling heeft drie jaar recht op een reservetoestel, ook tijdens de vakanties.
 • Elke leerling heeft drie jaar recht op hulp bij softwareproblemen, defecten, installaties…
 • Xplore voorziet een vlot werkend wifinetwerk, beheert de softwarepakketten en de onlineplatformen.
 • Elke leerkracht beschikt over voldoende technische en pedagogische kennis om vlot met de software te werken.

Engagement van de ouders en de leerling

De kosten van aankoop worden gedragen door zowel de ouders als de school. Elke leerling is verantwoordelijk voor de eigen laptop. Wij verwachten dan ook dat leerlingen zorg dragen voor hun toestel en dat van anderen.

MIDDENSCHOOL XPLORE

dé innovatieve middenschool

Emiel Blangenoisstraat 6
2900 Schoten

(03)641 94 81

info@go-xplore.be

INVENTO SCHOLENGROEP

Scholengroep van het GO! in de Antwerpse voorkempen.

Logo Invento

SOCIAL MEDIA

Bezoek zeker ook onze Facebook- en Instagram-pagina:

Logo Facebook Logo Instagram

INSCHRIJVEN

Wil je je kind inschrijven in onze fijne middenschool? Via de onderstaande knop kom je precies te weten hoe dat in het werk gaat.

Schrijf nu in